PPC reklama ve vyhledávání

Princip fungování PPC reklamy

PPC, nebo Pay-Per-Click, je forma online reklamy, která funguje tak, že reklamní společnosti platí reklamním sítím, jako je například Google Ads, Facebook Ads, Sklik od Seznamu apod, za kliknutí na reklamu. Reklamy jsou zobrazovány v různých místech, například v reklamních sítích nebo na vyhledávacích stránkách, a jsou cílené na určitá klíčová slova nebo fráze, které se týkají produktů nebo služeb, které reklamní společnost nabízí.

Když někdo klikne na reklamu, je přesměrován na webovou stránku společnosti, která reklamu vytvořila. Reklamní společnost poté zaplatí reklamní síti za to, že byla reklama zobrazena a kliknuta. Tento model se nazývá “platba za kliknutí” (anglicky pay-per-click, tedy PPC).

PPC reklamy jsou velmi efektivní způsob, jak získat nové zákazníky a zvýšit prodeje. Můžou být cílené na konkrétní demografickou skupinu nebo geografickou oblast a lze je přizpůsobit konkrétním cílům společnosti. Reklamní společnosti mohou také sledovat účinnost PPC reklam a upravovat jejich kampaně podle toho, jak fungují.

 

Výhody a přínos využívání PPC reklam v online kampaních

PPC reklamy přinášejí řadu výhod:

 1. Rychlý nástup: PPC reklamy jsou schopné začít fungovat velmi rychle po jejich spuštění, což je výhodné pro společnosti, které potřebují rychle zvýšit své online přítomnosti nebo zvýšit prodeje.
 2. Cílení: PPC reklamy lze cílit na konkrétní demografickou skupinu nebo geografickou oblast, což pomáhá zajistit, že reklama je zobrazena pouze těm, kteří jsou nejvíce pravděpodobní zájemci o produkt nebo službu.
 3. Účinnost měření: PPC reklamy poskytují společnostem schopnost měřit účinnost reklamy pomocí nástrojů, jako jsou například Google Analytics, což umožňuje společnostem upravovat své kampaně tak, aby byly co nejúčinnější.
 4. Flexibilita: PPC reklamy lze snadno upravovat a přizpůsobovat konkrétním cílům společnosti, což umožňuje společnostem lépe cílit své reklamní kampaně na konkrétní cílové skupiny.
 5. Možnost získat nové zákazníky: PPC reklamy mohou pomoci společnostem získat nové zákazníky, kteří by jinak nebyli s produktem nebo službou seznámeni.

 

Základní nastavení PPC reklamy

 1. Vytvoření účtu: Prvním krokem k nastavení PPC reklamy v Google Ads je vytvoření účtu a přidání platební informací.
 2. Vytvoření reklamní kampaně: Poté je třeba vytvořit reklamní kampaň a zvolit typ reklamy, který chcete použít. Možnosti zahrnují reklamy na vyhledávací stránce, reklamy na webových stránkách nebo reklamy na videa.
 3. Vytvoření reklamních textů: Následně je třeba vytvořit reklamní texty, které budou zobrazovány v rámci reklamní kampaně. Je důležité, aby byly reklamní texty zajímavé a cílené na konkrétní cílovou skupinu.
 4. Výběr klíčových slov: Dále je třeba vybrat klíčová slova, na která budou reklamy cílené. Je důležité vybrat relevantní a účinná klíčová slova, aby byla reklama co nejúčinnější.
 5. Nastavení rozpočtu: Je třeba také nastavit rozpočet pro reklamní kampaň a určit, kolik peněz chcete do reklamy investovat.
 6. Spuštění kampaně: Poté je možné spustit reklamní kampaň a začít získávat nové zákazníky a zvýšit prodeje.

Rozdíly mezi formami PPC reklamy

Reklama ve vyhledávání na Googlu je forma reklamy, která se zobrazuje v rámci výsledků vyhledávání na Googlu na základě vybraných klíčových slov. Je to typ PPC reklamy, která je cílená na konkrétní vyhledávací dotazy a je zobrazena u výsledků vyhledávání, kde se nacházejí i organické výsledky.

Bannerová reklama je forma reklamy, která se zobrazuje na webových stránkách v podobě banneru nebo reklamního proužku. Může být zobrazena na konkrétních webových stránkách nebo v rámci reklamních sítí, které zahrnují řadu webových stránek. Bannerová reklama může být také formou PPC reklamy nebo může fungovat na základě platby za zobrazení (anglicky pay-per-impression, tedy PPI).

Základní rozdíl mezi reklamou ve vyhledávání a bannerovou reklamou je tedy to, že reklama ve vyhledávání se zobrazuje v rámci výsledků vyhledávání na Googlu, zatímco bannerová reklama se zobrazuje na webových stránkách v podobě banneru nebo reklamního proužku. Obě formy reklamy mohou fungovat na základě PPC nebo PPI, ale reklama ve vyhledávání je cílená na konkrétní vyhledávací dotazy, zatímco bannerová reklama může být cílená na různé demografické skupiny nebo geografické oblasti.

 

Jak se vyhodnocuje úspěšnost PPC kampaně

 1. Kliknutí: Počet kliknutí na reklamu je jedním z nejdůležitějších ukazatelů úspěšnosti PPC reklamy. Čím více kliknutí reklama získá, tím úspěšnější je pravděpodobně reklama.
 2. Prokliky: Prokliky jsou počet návštěvníků, kteří kliknou na reklamu a přejdou na webovou stránku společnosti. Je důležité sledovat prokliky, protože ukazují, zda reklama přitahuje zájemce o produkt nebo službu.
 3. Konverze: Konverze jsou akce, které návštěvníci webu provedou, například odeslání formuláře nebo objednávka produktu. Sledování konverzí pomáhá posoudit, zda reklama přináší očekávaný výsledek, jako je například prodej produktu nebo získání nového zákazníka.
 4. Náklady na konverzi: Náklady na konverzi jsou výdaje společnosti na reklamu vyjádřené v poměru k počtu konverzí, které reklama způsobila. Tato metrika pomáhá společnostem posoudit, zda jsou náklady na reklamu vyvážené výsledky, které reklama přináší.
 5. Klikací sazba: Klikací sazba je poměr počtu zobrazení reklamy k počtu kliknutí na ni. Tato metrika ukazuje, jak úspěšná je reklama v přitahování pozornosti návštěvníků.
 6. Zobrazovací sazba: Zobrazovací sazba je poměr počtu zobrazení reklamy k počtu zobrazení stránek, na kterých se reklama zobrazuje. Tato metrika ukazuje, jak často je reklama zobrazována návštěvníkům.

 

 

Už jen jeden krok k úspěchu

Ozvěte se nám

Amazual Media s.r.o.
IČ: 08455384
DIČ: CZ08455384

Společnost zapsána u obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 319002.

Jsme plátci DPH.

Vstup do portálu pro klienty: