Význam a tvorba loga

Logo a jeho význam

Logo je jedním z nejdůležitějších prvků vaší značky a může hrát velkou roli v tom, jak je vaše společnost vnímána vašimi zákazníky a veřejností. Je to vizuální symbol, který představuje vaši společnost a její hodnoty, a může být použit na mnoha různých médiích, včetně webových stránek, letáků, reklamních plakátů a dalších marketingových materiálů.

Význam a důležitost loga je tedy velká, a je důležité, aby bylo navrženo tak, aby vystihovalo to, co vaše společnost představuje a co nabízí. Jeho vzhled by měl být přizpůsoben vašemu cílovému trhu a měl by být jednoduchý a snadno zapamatovatelný.

Logo může také sloužit jako značka kvality a důvěryhodnosti. Pokud je vaše logo profesionálně navržené a používané na všech vašich marketingových materiálech, může to pomoci budovat důvěru a pověst vaší společnosti. To je důležité, protože zákazníci jsou v dnešní době opatrní při nákupu produktů a služeb a chtějí mít jistotu, že nakupují od důvěryhodného a spolehlivého zdroje.

Kromě toho může být firemní logo skvělým nástrojem pro budování povědomí o vaší společnosti. Pokud se vaše logo stane dobře známým, může to pomoci zvýšit počet lidí, kteří o vaší společnosti vědí, a zvýšit tak i vaši zákaznickou základnu.

Je tedy jasné, že logo je důležitým prvkem Vaší osobní, nebo firemní značky a v moderním světě se bez něj těžko obejdete.

 

Firemní identita a k čemu slouží

Firemní identita je soubor prvků, které spolu souvisí a společně představují vaši společnost. Toto zahrnuje věci jako vaše firemní barvy, písmo, styl odkazů a další vizuální prvky, které jsou používány k vyjádření vaší značky a poskytují jedinečný vzhled a pocit vaší společnosti.

Firemní logo je jedním z nejdůležitějších prvků vaší firemní identity, a je to vizuální symbol, který představuje vaši společnost. Může obsahovat písmena, čísla nebo grafické prvky a je navržen tak, aby vystihoval to, co vaše společnost představuje a co nabízí.

Vytváření firemní identity a loga je důležitým krokem pro každou společnost a vyžaduje pečlivé plánování a úvahy. Je třeba zvážit cílový trh, který se snažíte oslovit, a vytvořit vizuální styl, který bude přitažlivý pro tento trh. Je také důležité zvolit písmo a barvy, které budou přizpůsobeny vašemu oboru a budou působit profesionálně a důvěryhodně.

Při tvorbě firemní identity a loga je také důležité zvážit, jakým způsobem budou tyto prvky používány. Například, pokud plánujete používat logo na reklamních plakátech a letácích, mělo by být navrženo tak, aby bylo snadno rozpoznatelné a zapamatovatelné i z dálky. Pokud je logo navrženo pro použití na webových stránkách, mělo by být vyhovující velikosti a mělo by působit dobře na různých zařízeních, jako jsou počítače, tablety a mobilní telefony.

Navrhování moderního loga je proces, který vyžaduje pečlivé plánování a úvahy o tom, jaké vlastnosti a vlastnosti vašeho loga budou nejlépe vystihovat vaši společnost a co chcete, aby vaše logo vyjadřovalo.

Existuje několik kroků, které se obvykle používají při navrhování moderního loga:

 1. Vytvoření briefu: Před zahájením navrhování je důležité vytvořit krátký popis toho, co chcete, aby vaše logo vyjadřovalo a jaké cíle chcete, aby plnilo. Tento brief by měl zahrnovat informace o vašem cílovém trhu, vašem oboru a hodnotách vaší společnosti.
 2. Výzkum a inspirace: Dále je důležité provést výzkum a získat inspiraci od log, která jsou již v oboru používána. Můžete také zkoumat trendy v oboru a zjistit, jaké prvky se obvykle používají v moderních logtech.
 3. Návrhy: Po získání inspirace můžete začít s navrhováním několika návrhů log. Můžete použít nástroje jako Adobe Illustrator nebo CorelDRAW k vytvoření originálního, ručně kresleného symbolu, který je pak obvykle doplněn o pečlivě vybrané písmo. Oba prvky pak vytváří jedinečné logo.
 4. Zušlechťování: Po vytvoření několika návrhů log můžete začít zušlechťovat vybrané návrhy, abyste je učinili co nejlepšími. Můžete změnit velikost, barvy nebo tvar písma nebo můžete přidat nebo odebrat grafické prvky.
 5. Ověření: Nakonec je důležité ověřit, zda váš vybraný návrh logo interně splňuje všechny požadavky a cíle stanovené v briefu. Můžete také zapojit vaše okolí, zaměstnance nebo širokou veřejnost, aby se k logu vyjádřili. Ověření je bodem, který není nezbytně nutný provádět a často je spojován spíše s procesem změny věřejných institucí, identit měst apod.

 

Rozdíl mezi logem a logotypem

Logo a logotyp jsou dva pojmy, které se často zaměňují, ale ve skutečnosti se liší.

Logo je vizuální symbol, který představuje vaši společnost a může obsahovat písmena, čísla nebo grafické prvky. Může být použito na mnoha různých médiích, včetně webových stránek, letáků, reklamních plakátů a dalších marketingových materiálů.

Logotyp je pouze textovou verzí vašeho loga. Může obsahovat pouze písmena vaší společnosti a může být použit na stejných médiích jako logo, ale je to obvykle používáno spolu s logem nebo jako jeho alternativa v případě, že logo není vhodné pro určitý typ média nebo aplikace.

Rozdíl mezi logem a logotypem tedy spočívá v tom, že logo je vizuální symbol, zatímco logotyp je pouze textová verze vašeho loga. Oba jsou důležité pro budování značky a povědomí o vaší společnosti, ale logo je obvykle považováno za více důležité, protože je to vizuální symbol, který představuje vaši společnost a je snadno rozpoznatelný a zapamatovatelný.

 

Logo manuál

Logo manuál je dokument, který obsahuje pokyny a pravidla pro používání vašeho loga. Je to důležité pro udržení jednotnosti vaší značky a pro zajištění, aby bylo vaše logo používáno správně na různých médiích a v různých kontextech.

Logo manuál obsahuje informace o vašem logu, včetně popisu toho, co představuje, a pravidel pro použití loga na různých médiích. Také obsahuje informace o barvách a písmu používaném v logu a o minimální velikosti, při které je logo stále čitelné a snadno rozpoznatelné. Logo manuál také obsahuje pravidla pro ochranný pás, který se musí zachovat mezi logem a jinými prvky na stránce nebo obrazovce, a příklady nesprávného použití loga.

Logo manuál je důležitý pro udržení jednotnosti vaší značky a pro zajištění, aby vaše logo bylo používáno správně a profesionálně. Je to také užitečný nástroj pro interní práci vašich zaměstnanců, nebo prezentaci práce a nakládání s logem, pokud Vaši značku spravuje externí grafické studio nebo agentura.

Přibližný obsah logo manuálu může vypadat takto:

 1. Popis loga: Podrobný popis vašeho loga, včetně jeho historie, významu a toho, co představuje.
 2. Použití loga: Pravidla pro používání loga na různých médiích, včetně webových stránek, tiskovin, reklamních plakátů a dalších marketingových materiálů.
 3. Barvy loga: Informace o barvách, které se používají v logu, včetně přesných odstínů a hexadecimálních kódů.
 4. Písmo loga: Popis písma, které se používá v logu, včetně případných alternativních písem.
 5. Minimum velikosti loga: Informace o nejmenší velikosti, při které je logo stále čitelné a snadno rozpoznatelné.
 6. Ochranný pás: Informace o minimální vzdálenosti, kterou je třeba zachovat mezi logem a jinými prvky na stránce nebo obrazovce.
 7. Nesprávné použití: Příklady toho, jak se nesmí logo používat, včetně změn barvy, písma nebo tvaru.

Už jen jeden krok k úspěchu

Ozvěte se nám

Amazual Media s.r.o.
IČ: 08455384
DIČ: CZ08455384

Společnost zapsána u obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 319002.

Jsme plátci DPH.

Vstup do portálu pro klienty: