Důležitost designu u webových stránek

Design je velmi důležitý aspekt při tvorbě webu, protože může ovlivnit to, jak je stránka přijata uživateli. Správný design může přitáhnout pozornost návštěvníků a zvýšit jejich zájem o obsah stránky. Naopak špatný design může vést k tomu, že návštěvníci stránku opustí a nevrátí se na ni.

 

Proč designu webových stránek věnovat velkou pozornost

Design webu by měl být navržen tak, aby byl přehledný a intuitivní pro uživatele. To znamená, že by měl být snadno čitelný a příjemný na pohled. Je důležité, aby byl design stránky přizpůsoben cílové skupině, aby byl co nejvíce relevantní pro uživatele.

Design webu také hraje důležitou roli při zajišťování přístupnosti stránky. Stránka by měla být přístupná pro všechny uživatele, včetně těch se zdravotním postižením, a měla by být přizpůsobena různým zařízením, jako jsou počítače, chytré telefony a tablety.

Design webu také může ovlivnit SEO (optimalizaci pro vyhledávače). Stránky s dobře navrženým designem mohou být lépe indexovány vyhledávači, což může vést k vyššímu umístění ve výsledcích vyhledávání a tím pádem k většímu počtu návštěvníků.

V závěru je třeba říci, že design je klíčovým prvkem při tvorbě webu a může mít významný vliv na to, jakým způsobem je stránka přijata uživateli a jak bude úspěšně prodávat vaše služby nebo produkty. Je důležité věnovat mu dostatečnou péči a mít obrovský smysl pro detaily, ale také rozumět technických záležitostem na pozadí a mít zkušenosti s tím, jak lidé weby a aplikace chtějí používat.

 

Jak se tvoří design webových stránek

Webdesign se tvoří pomocí několika různých nástrojů a technik. Nejčastěji se k tvorbě webdesignu používají následující nástroje:

  1. Grafické editory: Tyto nástroje jsou určené k úpravě a tvorbě grafiky pro web. Mezi nejznámější patří Adobe Photoshop a GIMP.
  2. HTML a CSS: HTML (HyperText Markup Language) a CSS (Cascading Style Sheets) jsou jazyky, které se používají k vytváření a formátování obsahu na webových stránkách. HTML slouží k označení obsahu a CSS k jeho formátování.
  3. JavaScript: JavaScript je programovací jazyk, který se používá k vytváření interaktivních prvků na webových stránkách, jako jsou například animace nebo formuláře.
  4. Nástroje pro prototypování: Tyto nástroje slouží k vytváření modelů webových stránek a jejich otestování předtím, než se přejdou k finálnímu vývoji. Mezi nejznámější patří například Adobe XD nebo Figma.

Při tvorbě webdesignu je důležité myslet na uživatelské zkušenosti a na to, jak budou webové stránky vypadat a fungovat na různých zařízeních. Je také důležité dbát na přístupnost a dodržovat pravidla pro přístupnost webu pro uživatele se zdravotním postižením.

 

Komu svěřit design nových webových stránek

Design webových stránek by měl navrhovat odborník, který má potřebné znalosti a dovednosti. Nejčastěji se jedná o webového designéra nebo grafického designéra s dovednostmi v oblasti tvorby webových stránek.

Webdesignér by měl být schopen navrhnout atraktivní a uživatelsky přívětivý design, který splňuje požadavky klienta a je přizpůsoben cílové skupině.

Webdesignér by měl také být schopen navrhnout design tak, aby byl optimalizován pro vyhledávače a aby se webové stránky dobře zobrazovaly na různých zařízeních, včetně počítačů, chytrých telefonů a tabletů.

 

Webové stránky z pohledu tvorby UI a UX a rozdíly mezi nimi

UX (User Experience) a UI (User Interface) jsou dvě různé oblasti, které se týkají designu webových stránek a aplikací. Zatímco UX se týká celkového zážitku uživatele z používání stránek nebo aplikací, UI se týká specifického vzhledu a uspořádání prvků na stránce nebo v aplikaci.

Zde jsou některé hlavní rozdíly mezi UX a UI:

  1. Cíl: Cílem UX designu je zajistit, aby uživatelé měli příjemné a efektivní zkušenosti při používání stránek nebo aplikací. Cílem UI designu je zajistit, aby byly prvky na stránce nebo v aplikaci atraktivní a přehledné pro uživatele.
  2. Proces: UX design vyžaduje více kroků a procesů, než UI design. UX designér musí analyzovat požadavky uživatelů, navrhnout a otestovat prototypy a zlepšovat celkové zkušenosti uživatelů. UI designér se zaměřuje především na vzhled a uspořádání prvků na stránce nebo v aplikaci.
  3. Role: UX designér se zaměřuje na celkové zážitky uživatelů a jejich potřeby, zatímco UI designér se zaměřuje na vizuální stránku stránek nebo aplikací. UX designér pracuje s programátory a dalšími odborníky na vytvoření celkově efektivního řešení, zatímco UI designér spolupracuje s UX designérem a programátory na vytvoření vzhledu a uspořádání prvků.
  4. Zaměření: UX design se zaměřuje na celkový zážitek uživatele a na to, jak jsou stránky nebo aplikace používány. UI design se zaměřuje především na vzhled a uspořádání prvků na stránce nebo v aplikaci.

 

Už jen jeden krok k úspěchu

Ozvěte se nám

Amazual Media s.r.o.
IČ: 08455384
DIČ: CZ08455384

Společnost zapsána u obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 319002.

Jsme plátci DPH.

Vstup do portálu pro klienty: